• Finderuphøj Skole
Billedet på sidehoved

PRINCIPPER

Skolebestyrelsen på Finderuphøj Skole har vedtaget en række principper (retningslinjer) for skolens virksomhed. Dette er beskrevet i Folkeskolelovens §44 stk, 2.  

Skolebestyrelsen udstikker retningen, men det er alene skolelederen, der træffer beslutninger i og omkring den daglige drift.

Hvis man som forælder har spørgsmål til principperne eller ønsker disse uddybet er man velkommen til at kontakte skolebestyrelsen eller skolelederen. 

Her er de aktuelle og gældende principper

Forældreansvar

Digitale medier (Opdateret 12.12.18)

Forældreråd (Opdateret 12.12.18)

Trafik 

Klassedannelse

Overgang til udskoling

Foto og videoptagelse

Lejrskole

Kost