• Finderuphøj Skole
Billedet på sidehoved

Værdiregelsæt og antimobbestrategi

Formålet med Finderuphøj Skoles værdiregelsæt og antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø i alle klasser samt sunde sociale fællesskaber eleverne imellem.

Elever, forældre og ansatte på Finderuphøj Skole er alle forpligtede til at tage ansvar og bidrage aktivt til opfyldelse af værdiregelsættet og antimobbestrategien.

Værdiregelsæt:

Finderuphøj Skole ønsker i samarbejde med elever, forældre og ansatte at skabe en skole, hvor:

 • vi udvikler og udfordrer elevernes faglige og sociale kundskaber.
 • vi fremmer et sundt læringsmiljø med arbejdsro og respekt for hinanden.
 • vi trives og føler os trygge i fællesskabet.
 • vi indgår i sociale fælleskaber, hvor alle har nogen at lege med.
 • vi har tillid til at tale med hinanden – også om det der er svært.
 • vi ser og hjælper hinanden.
 • vi respekterer, når kammerater siger fra.
 • vi har respekt for mangfoldighed og forskellighed.
 • vi passer på hinanden og skolen.

 

Antimobbestrategi

For at sikre at alle børn har mulighed for at trives i fællesskabet, har vi en praksis på Finderuphøj Skole, hvor:

 • vi er nysgerrige på hinandens trivsel – og tager ansvar.
 • vi behandler hinanden ordentligt og med respekt for forskellighed.
 • vi inviterer hinanden ind i fællesskabet, så ingen er alene.
 • vi bruger et pænt, anerkendende og respektfuldt sprog.
 • vi skaber tillidsfulde miljøer, hvor det er naturligt at tale om det, der er svært.
 • vi lærer af erfaringer og skaber bedre trivsel for alle.
 • vi bruger tid til den enkelte som en del af fællesskabet.
 • vi, i samarbejde mellem skole og hjem, tager hånd om evt. mistrivsel.
 • vi tager ansvar for klassens elever og sociale liv.

 

 

Vi ”tager temperaturen” på elevernes trivsel mindst fire gange om året:

 • Tre gange om året foretages en TOPI trivselsmåling.
 • En gang om året foretages en national trivselsmåling.
 • Teamet omkring den enkelte klasse/årgang foretager trivselsmålinger via bl.a. klassetrivsel.dk efter behov.

Resultaterne fra trivselsmålingerne inddrages i udarbejdelse af handleplaner for elever og klasser med henblik på at vedligeholde og fremme trivslen.

Handleplanerne udfærdiges i samarbejde med hjemmet.

Hvis et barn føler sig mobbet, skal:

 • barnet gøre de voksne (forældrene, pædagoger og lærere) opmærksomme på sin mistrivsel.
 • forældre, lærere og pædagoger - på baggrund af en undersøgende tilgang til barnets trivsel i fællesskabet - aftale en handlingsplan, hvis formål er at understøtte barnets trivsel som en del af klassens fællesskab.

Alle børn og alle situationer er forskellige, og derfor vil den enkelte situation behandles individuelt.

Hvis et barn oplever at andre børn bliver mobbet, skal:

 • barnet gøre de voksne (forældrene, pædagoger og lærere) opmærksomme på mobberiet.

 

Princippet er vedtaget på bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2016

 

 

Skoleleder                Bestyrelsesformand

Stine Bohnstedt         Jens Ole Sørensen