• Finderuphøj Skole
Billedet på sidehoved
 

Skolebestyrelsen består af 7 forældre, 2 elever, 2 medarbejderrepræsentanter, skolens afdelingsledere og skolelederen, som samtidig fungerer som sekretær for bestyrelsen.

Finderuphøj Skoles skolebestyrelse er medlem af Skole og Samfund, der er den politiske organisation for skolebestyrelser over hele landet. De beskriver i denne folder, hvilke opgaver en skolebestyrelse skal og kan varetage.

Den danske folkeskole "grundlov" er Folkeskoleloven. I §44 beskrives skolebetyrelsens lovpligtige opgaver og ansvarsområder.

Skolebestyrelsens kompetence

Skolebestyrelsens ansvarsområde er fastlagt i "Styrelsesvedtægten for Viborg Kommunale Skolevæsen", og her ses det, at bestyrelsen fastlægger de overordnede værdier, principper og målsætninger for skolens arbejde inden for den ramme, der er udstukket af kommunens Børne- og Ungeudvalg.