• Finderuphøj Skole
Billedet på sidehoved

Bygninger

 

Finderuphøj Skole blev indviet i 1976, hvor der var en enkelt klynge klar til brug.

Det var den nye måde at bygge skoler på i 70erne, hvor laved et stort fællesareal i midten omgivet af en række klasseværelser og faglokaler.

I 1978 står den anden klynge klar, og mellem de to klynger var der et mediatek, lærerværelse og skolens kontorer.

 

 

 

 

 

I 2011 blev skolens tredje klynge taget i brug til elever med generelle og specifikke indlæringsproblemer.

Denne er siden bygget om, så den i 2016 rummer faglokaler til Natur og teknik, hjemkundskab samt håndværk og design.

I 2017 bliver der også kontormiljø og forberedelse- og mødelokaler til lærerne i denne del af skolen.

 

 

 

 

I 2014 bliver skolens fjerde klynge indviet med ni nye klasselokaler samt to fællesrum.

Denne klynge er i dag et mylder af små mennesker, og hjemsted for skolens indskolingsklasser - både almen og special.

I 2015 valgte Finderuphøj Skole at samle jævnaldrende børn fra almen og specialafdelingen i de samme bygninger.

Undervisningen foregår oftest hver for sig,men frikvarterer og andre aktiviteter sker sammen.

 

 

 

I 2016 bliver skolens nyeste tilbygning taget i brug. Et moderene musisk- og motorisk afsnit med lokaler til både sang, musik og motoriske aktiviter.

Denne tilbygning er samtid indgang til Finderuphøjhallen, hvor der er idrætsundervisning og fritidsaktiviteter i SFO-tiden

 

 

 

 

 

 

Generelt fremstår hele skolen nyrenoveret og velholdt, og er de seneste år blevet opgraderet og indrettet til moderne undervisning.

Alle klasselokaler er indrettet med moderne smartboards, samt AV-udstyr. 

Alle elever på Finderuphøj Skole har desuden deres egen computer eller tablet til brug i undervisningen.

 

 

 

 

 

 

I 2016 blev skolens trafikale forhold afstemt virkeligheden med knap 500 børn og 80 ansatte.

Antallet af P-pladser er mere end fordoblet og der er etableret "kys og farvel"-zoner, hvor forældre kan aflevere deres børn - og køre videre på arbejde.

Vi opfordre børnene til at cykle i skole, hvilket stiller store krav til antallet af pladser i vores cykelskur. Derfor udvider vi med nye pladser - forhåbentlig kan de tages i brug allerede i efteråret 2016.

 

 

 

Finderuphøj Skole har i skoletiden råderet over Finderuphøj Hallen og B67s fodboldbaner, ligesom vi har egne nyanlagte atletikfasciliteter.

Desuden er der mange muligheder for udendørs aktiviteter og undervisning.  

På skolens areal er der mange træer - og dem må man gerne klatre i - og hvis vi skal bruge flere eller større træer, så ligger den rigtige skov kun en rask gåtur væk

 

 

 

Oplysninger om tilgængelighed kan findes på http://vejviseren.emu.dk