• Finderuphøj Skole
Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Samlet elevtal pr. 01-09-2017: 469 elever
  • Elever i almentilbuddet: 415 elever
  • Elever i specialtilbuddet: 54 elever

  • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Klassekvotienter udregnet efter elevgruppe 2016/17:
 

  • Almen indskoling (0.-3. klasse): 21,9 elever pr. klasse. (267 elever - 12 klasser)
  • Almen mellemtrin(3.-6. klasse): 18,3 elever pr. klasse. (147 elever - 8 klasser)
  • Special indskoling (0. - 3.) 9,6 elever pr. klasse. (29 elever - 3 klasser)
  • Special mellemtrin (3. - 6. klasse) 8,0 pr. klasse. (24 elever - 3 klasser)
  • Special udskoling (7. - 9. klasse) 7,0 pr. klasse. (21 elever - 3 klasser)

Gennemsnitskarakterer

Finderuphøj skole har ikke overbygning i almen afdelingen, og derfor ingen elever til afgangsprøve. Der er elever fra specialklassernes 9. årgang, der går til folkeskolens afgangsprøve.

NATIONALE TEST
Resultaterne i de nationale test i skoleåret 2014/2015 viser, at eleverne Finderuphøj Skole er fagligt stærkt funderet.
De tilgængelig tal afspejler også, at Finderuphøj Skole også har 70 elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder, samt et antal udenlandske elever i sprogklasser. Alle testes på samme vilkår og niveau.

TRIVSEL
Den seneste trivselsmåling viser, at Finderuphøj Skole er et godt sted at være - og et godt sted at lære. Det er en meget omfattende og omfangsrig undersøgelse, så det peger i mange forskellgie retninger. Finderuphøj Skole bruger undersøgelsen på klasseniveau til at forbedre den daglige trivsel

TOPI
- er en systematisk tilgang til at sikre og forbedre børns trivsel i skolen og generelt i Viborg Kommune. Personalet vurderer børnene individuelt tre gang om åert. Det seneste resutalt (oktober 2015) viser at børnene på Finderuphøj Skole har det rigtig godt.

Antallet i grøn position (Ingen problemer) er væsentligt større end gennemsnittet i Viborg kommune. Antallet af børn i gul position (opmærksom og mulig indsats) er væsentligt lavere end gennemsnittet i Viborg Kommune.
Antallet af børn i rød position (mistrivsel og indsats) er halveret i forhold til 2014 og udgør 1%.

Overgang til anden uddannelse

Dette kan ikke umiddelbart dokumenteres, da Finderuphøj Skole ikke har udskoling for almen klasser. Efter mellemtrinnet fortsætter børnene på Vestre Skole og andre skoletilbud med udskolingsklasser. 

Antal elever pr. pc

Alle elever på Finderuphøj skole har deres egen tablet eller bærbare computer til brug på skolen.